Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Plantin-Moretusarchief

Titel: 
Plantin-Moretusarchief
Jaar: 
2013
Bewaarplaats: 
Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Plantin-Moretusarchief
Dit bedrijfs- en huishoudelijk archief heeft zonder twijfel een unieke historische en cultuurhistorische betekenis (schakelfunctie) voor de Vlaamse Gemeenschap. Het heeft als geen ander een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen van de culturele en wetenschappelijke geschiedenis van Vlaanderen. Het is daarenboven, als oudst bewaard archief van een uitgeverij-drukkerij ter wereld, met daarin de oudste bronnen op wereldvlak met betrekking tot de boekdrukkunst en boekgeschiedenis, en als weergave van de grote stromingen in het westerse denken van de 16de en 17de eeuw, door de UNESCO op 4 september 2001 erkend tot cultureel werelderfgoed, met opname in zijn “Memory of the World”-register. Er wordt een hoge ijk- en schakelfunctie aan toegeschreven.
Het Plantin-Moretusarchief, 16de -19de eeuw, is het toppatrimonium bij uitstek in de collecties van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, de continuering van de oude Officina Plantiniana, de uitgeverij-drukkerij gesticht door Christoffel Plantijn in het midden van de 16de eeuw, en voortgezet door zijn opvolgers, de Moretussen, tot in het midden van de 19de eeuw. Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589), de stichter van het bedrijf, en zijn opvolgers, hebben nagenoeg altijd alle documenten over de werking van hun drukkerij, uitgeverij en boekhandel, alsook alle persoonlijke documenten en de documenten over hun familie minutieus bijgehouden. Gedurende meer dan driehonderd jaar bewaarden zij een uniek bedrijfs- en huisarchief waarin nagenoeg alle boekhoudkundige documenten nog voorhanden zijn. Daarnaast omvat het archief duizenden brieven die de zaakvoerders van de Officina Plantiniana internationaal uitwisselden met geleerden, auteurs, collega-uitgevers en boekhandelaren.