Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Politieke balladen, refreinen, liederen en spotgedichten

Anoniem - Politieke balladen, refreinen, liederen en spotgedichten
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Politieke balladen, refreinen, liederen en spotgedichten
Jaar: 
2007
Bewaarplaats: 
Universiteitsbibliotheek Gent
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Muzikaal erfgoed
Het handschrift met historieliederen en gedichten, geschreven door een Spaansgezinde auteur, heeft een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen. De meeste gedichten hebben namelijk betrekking op gebeurtenissen en toestanden in Gent onder calvinistisch bestuur (1576-1584). Hierdoor is het een uitzonderlijke getuige van de 'roomse’ strekking in die tijd, en kan het worden beschouwd als een tegenhanger van het Geuzenliedboek. Verschillende gedichten zijn bovendien ondertekend en gedateerd, wat het handschrift tot een uniek historisch document maakt met een belangrijke ijkwaarde.
Hoewel het handschrift geen muzieknotatie bevat, kan het worden beschouwd als een belangrijke muzikale bron. De liederen zijn contrafacten omdat de teksten in vele gevallen parodieën zijn op bestaande liederen.
na 1584
papier