Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Relieken, documenten en voorwerpen van en over de heilige Coleta

Anoniem - Relieken, documenten en voorwerpen van en over de heilige Coleta
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Relieken, documenten en voorwerpen van en over de heilige Coleta
Jaar: 
2012
Bewaarplaats: 
s.n.
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Kerkelijk erfgoed
Deze unieke verzameling van hoofdzakelijk 15de-eeuwse documenten en objecten heeft een zeer belangrijke waarde voor het collectieve geheugen door zijn ontegensprekelijke authenticiteit en rechtstreekse verbondenheid met deze, voor onze regio, historisch belangrijke figuur. Het geheel bleef steeds bewaard in de plaats waar het verzameld werd en functioneerde.
De collectie bevat verschillende stukken van zeer uitzonderlijke kunsthistorische waarde omwille van hun ouderdom, zeldzaamheid of buitengewone esthetische kwaliteit. Toch zijn vooral het samengebleven geheel van herinneringen aan deze heilige en de tradities eraan verbonden, absoluut onmisbaar voor de culturele geschiedenis van Vlaanderen.
Het in de verzameling opgenomen manuscript met de Vita Sanctae Coletae (1468-1477), een tekst van Pierre de Vaux, is in schoonheid, omvang en detail bijna ongeëvenaard. Het handschrift bevat 24 halfbladminiaturen en 29 initialen, die toegeschreven worden aan het atelier van de "Meester van Margaretha van York". Dit historisch belangrijke document werd gemaakt in opdracht van Margaretha van York, de derde echtgenote van Karel de Stoute. De middelnederlandse vertaling uit 1451 verzorgd door Olivier de Langhe, prior van de Sint-Baafsabdij, bleef eveneens bewaard. De Latijnse bijbel, een manuscript uit de 14de eeuw gebruikt door zuster Coleta, die het boek volgens de overlevering van de paus heeft ontvangen, is een codex met een bijzondere historische waarde omwille van zijn context en de miniaturen. Deze bijbel is tot heden onbekend gebleven bij een ruimer publiek.
De verering voor de heilige Coleta is nog steeds zeer levendig waardoor haar relieken en persoonlijke gebruiksvoorwerpen niet alleen een historische waarde, maar tevens een belangrijke devotionele waarde hebben. Haar mantel is niet alleen belangrijk omwille van zijn ouderdom of van de belangrijke en ontegensprekelijke historische context, maar ook omdat het stuk nog steeds wordt gebruikt in devotionele rituelen voor zwangere vrouwen die vragen om een voorspoedige bevalling en een gezond kind.
Ondanks het ontbreken van het eigenlijke stoffelijke overschot van de heilige Coleta, bezit haar voormalige klooster toch een zeer bijzondere, zij het ietwat heterogene, collectie omtrent deze heilige. Deze collectie is qua historische waarde enkel te vergelijken met de collecties van de Coletienenkloosters van Poligny en Amiens in Frankrijk. Vanuit historisch oogpunt zijn voornamelijk de authentieke brieven en gebedenboeken van de heilige Coleta, evenals de oudste biografieën en hagiografieën bijzonder interessant.
collectie bestaande uit 35 voorwerpen, manuscripten en archiefmateriaal