Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Verzamelhandschrift rederijkerskamer De Roode Roos Hasselt (Register Renier Co(e)mans)

Titel: 
Verzamelhandschrift rederijkerskamer De Roode Roos Hasselt (Register Renier Co(e)mans)
Jaar: 
2014
Bewaarplaats: 
Het Stadsmus
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Theatererfgoed
Dit verzamelhandschrift geeft een volledig beeld van het repertorium van een rederijkerskamer in een langere periode (1588-1670), wat bijzonder zeldzaam is. Bovendien is de Hasseltse bundel de belangrijkste bron voor het volkstalig Bijbels toneel in de Zuidelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd. Aangezien het over een overzicht van verschillende toneelstukken en genres gaat binnen een welomlijnde tijdscapsule en binnen de (lokale) context van een bepaalde rederijkerskamer, heeft het ook cultuurhistorische ijkwaarde en is het van belang voor ons collectief geheugen.
verzamelhandschrift met afschriften van toneelstukken opgevoerd door de kamer vanaf 1587
aantekeningen en rekeningen
1611-1628
325 x 200 mm
Inv. 1991.0066.00
Deze merkwaardige papieren foliocodex, begonnen in 1611 door Renier Co(e)mans, gebonden in een stevige leren band, telt 316 bladzijden en bevat veertien toneelstukken uit het 16de en 17de eeuwse repertoire van de Hasseltse rederijkerskamer De Roode Roos. Het gaat om zeven historiaelspelen (dramatiseringen van verhalende stof, ontleend aan de klassieke oudheid of de Bijbel), die door de De Roode Roos opgevoerd zijn tussen 1588 en 1670, meestal ter gelegenheid van Hasselt Kermis. Naast de zeven historiaalspelen bevat het register nog zeven andere spelen: drie gewone zinnespelen, één proloog en drie spelen van de Brabantse rederijker Jan Baptist Houwaert. Het Register Coemans is daarmee één van de rijkste verzamelhandschriften met dramatische literatuur uit de rederijkerstijd en biedt na de verzameling van de Haarlemse kamer Trou Moet Blijcken de grootste collectie Bijbelse rederijkersspelen.