Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Verzameling Theysbaert

Titel: 
Verzameling Theysbaert
Jaar: 
2014
Bewaarplaats: 
Universiteitsbibliotheek Gent
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Theatererfgoed
Dit afschrift is het enige overgeleverde handschrift van de Clute van Nu Noch, binnen het genre van de klucht een toneelspel met artistieke waarde. De Clute van Nu Noch was in de zestiende eeuw enorm populair, en getuigt samen met de twee andere toneelstukken in dit handschrift bovendien van de traditie van het beroepstoneel waar (in tegenstelling tot het rederijkerstoneel) nauwelijks sporen van bewaard zijn.
Het feit dat deze teksten afgeschreven werden door boeren uit Wachtebeke geeft ons een interessante kijk op het cultuurhistorische functioneren van deze teksten en hun opvoeringstraditie, waardoor ze ijkwaarde hebben. Dit handschrift is een uniek document dat ontegensprekelijk van belang is voor ons collectief geheugen.
handschrift, s.d. (toneelspelen gedateerd tussen 1550-1560)
71 p., 195,5 × 143 mm, kalfslederen band (eind 18de- begin 19de eeuw)
Inv. UB Gent hs 901
Dit handschrift behoorde in de 16de eeuw toe aan de familie Theysbaert uit Wach(te)beke. Het gaat om een handboek dat door verschillende leden van de familie Theysbaert werd aangevuld. Het bevat naast Nederlandse en Franse spreuken en refreinen, rekeningen en notities, een afschrift van drie toneelspelen:
Ghewonelicke vruecht - een tafel speelken van twee personagen om up der dry conynghen avond te spelen
Eenen man ende een wijf, ghecleet up zijn boerssche - een tafelspeelken van twee personagien ghecleet up zijn boerssche
De clute van nu noch - Een ghenouchelicke clute / van nu noch van iiij personagien / te weten den Man den Ghebuer / dWyf ende die Pape