Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Bewaargeving en bruikleen

Bewaargeving

Kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap bevinden zich zowel in musea als in overheidsinstellingen in Vlaanderen en Brussel.

De musea met het grootste aandeel werken uit de collectie zijn:

  • het Antwerpse M HKA (797 werken)
  • het Gentse S.M.A.K. (342 werken)
  • en het Oostendse Mu.ZEE (219 werken).

Openbare instellingen (ministeries, steden en gemeenten, rechtbanken, diplomatieke posten, …) kunnen ook kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap in bewaring nemen.

In de Folder met richtlijnen voor bewaarnemers van kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap wordt de procedure voor bewaargeving toegelicht en geven we enkele praktische tips mee voor de bewaarnemers. 


Contact

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Marthe Lemmens.

Bruikleen

De werken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap zijn ook beschikbaar voor tijdelijke tentoonstellingen in Vlaanderen, België en het buitenland. Voorwaarde is wel dat de werken afdoende verzekerd worden en in goede omstandigheden getoond worden.

Een bruikleen van een kunstwerk uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangevraagd bij het museum waar het in bewaring zit of bij de afdeling Cultureel Erfgoed.