Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Conceptnota cultureel-erfgoedbeleid

Het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen staat voor een aantal grote uitdagingen, zowel maatschappelijk, bestuurlijk als sectoraal.
Minister van Cultuur Sven Gatz kondigde in zijn beleidsnota Cultuur (p. 38) aan dat hij het momentum wil aangrijpen "om een langetermijnvisie te ontwikkelen op de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed) in en voor Vlaanderen".

In een cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap zijn er volgende belangrijke uitgangspunten:

  • het langetermijnperspectief, gekoppeld aan een tijdsdimensie: verleden-heden-toekomst
  • het (delen van) erfgoed als "gemeenschappelijk goed".

Bovendien is cultureel erfgoed – zowel roerend als immaterieel - een bron voor andere maatschappelijke domeinen zoals kunsten, toerisme, onderwijs, wetenschap, innovatie en ondernemerschap. Een kwaliteitsvolle, evenwichtige en duurzame benadering ervan is belangrijk. Het gaat vaak om de laatste getuigen.

De vraag naar een langetermijnvisie heeft een voorgeschiedenis. Het is de bedoeling om op basis van het huidig cultureel-erfgoedbeleid, te komen tot een kwaliteitsvol en duurzaam kader voor een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid.

Vanaf maart 2015 heeft de afdeling Cultureel Erfgoed, in opdracht van minister Sven Gatz, een traject opgestart met FARO vzw, het cultureel-erfgoedveld en relevante stakeholders.

Ook andere trajecten en initiatieven staan hier niet los van en kregen eveneens een plek in de Conceptnota.

Op 25/3/2016 heeft de minister een langetermijnvisie in de vorm van een Conceptnota aan de Vlaamse Regering voorgesteld. De Vlaamse Regering heeft deze ook goedgekeurd. De conceptnota gaat over een cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen en Brussel.

Minister van Cultuur Sven Gatz stelde op 21 april 2016 de Conceptnota voor aan de Commissie Cultuur van het Vlaams parlement. Op 12 mei vond een hoorzitting in de commissie plaats. Diverse sprekers werden uitgenodigd om hun reflecties over de conceptnota mee te geven. Op 2 juni geeft de minister antwoorden op de vragen van de commissieleden.

Op 9 mei bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC op eigen initiatief advies (pdf) uit bij de conceptnota.