Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

5 vragen aan en de antwoorden van het cultureel-erfgoedveld

Eind maart 2015 werden vijf vragen (doc) uitgestuurd naar de diverse ‘deelsectoren’ binnen het cultureel-erfgoedveld. De vragen behandelden volgende aspecten:

 • Cultureel erfgoed (roerend en immaterieel) en het maatschappelijk draagvlak vandaag en morgen
 • Cultureel-erfgoedveld: structuur en instrumenten
 • Rolverdeling en (internationale) samenwerking
 • Andere relevante actoren binnen en buiten het cultureel-erfgoedveld
 • Conclusie: 5 belangrijkste uitdagingen voor het cultureel-erfgoed(veld) in Vlaanderen

De tekst Maatschappelijke trends en het cultureel erfgoed in Vlaanderen (pdf) die Patrick De Rynck in opdracht van de administratie maakte, dient als achtergrond bij de vijf vragen.

Via bestaande deelsectorale overlegstructuren of werkgroepen kregen alle ’deelsectoren’ (erkende en gesubsidieerde veld) dezelfde vragen toegestuurd:

 • Overleg LEOV (Landelijke Expertisecentra en Organisaties Volkscultuur)
 • Landelijk Museumoverleg (incl. ICOM, samenwerkingsverbanden VKC en CAHF, KMSKA en M HKA, Kazerne Dossin)
 • Cultureel-archiefoverleg (OLAV, Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen; incl. Archiefbank en Vlaamse rijksarchieven)
 • Overleg Vlaamse Erfgoedbibliotheek, haar 6 partners en 2 erkende erfgoedbibliotheken
 • Overleg erfgoedcellen en kunststeden (incl. VGC-erfgoedcel)
 • Overleg provinciale experten/consulenten inzake collectie en dienstverlening
 • Overleg delegatie erkende, niet landelijk gesubsidieerde instellingen (met kwaliteitslabel: musea, culturele archiefinstellingen)
 • Overleg Lukasweb en OKV

Sommige werkgroepen werden door FARO vzw gefaciliteerd, andere door de afdeling Cultureel Erfgoed.

De antwoorden per deelsector bevatten een samenvatting voor wat in de verschillende groepen aan bod kwam. En wat door hen als belangrijke inbreng werd beschouwd. Deze inbreng zal in een latere fase de gesprekken van de focusgroepen voeden.