Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Voorgeschiedenis

De vraag naar een langetermijnvisie cultureel erfgoed leeft al sinds enkele jaren, zowel in het veld als bij de overheid.
 

2010

Minister Joke Schauvliege stelt in het najaar de Visienota immaterieel cultureel erfgoed voor

2011

Tijdens het Groot Onderhoud wordt de vraag naar een Visienota roerend erfgoed gesteld.

2012

Deelsectoren cultureel erfgoedveld en FARO vzw publiceren diverse sleuteldocumenten waarin o.a. de vraag naar een langetermijnvisie wordt gesteld.

2013

Verkiezingsprogramma’s, regeerbijdragen en memoranda worden voorbereid.

2014

De nood aan een langetermijnvisie wordt aangekaart in de regeerbijdragen van de administratie, de memoranda van het cultureel-erfgoedveld en de landschapstekening van de adviescommissie.

De opmaak van een langetermijnvisie wordt opgenomen in het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur van minister Svent Gatz

2015

Minister Gatz geeft in maart het startschot voor een visietraject rond een cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen en Brussel.

Dat moet voorjaar 2016 eindigen in een Conceptnota die naar de Vlaamse Regering gaat.