Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Vormingsaanbod voor erfgoedbeheerders

Het departement Cultuur, Jeugd en Media, FARO en Heemkunde Vlaanderen bieden dit najaar een brede waaier aan opleidingen voor de erfgoedsector. Het gebundelde najaarsaanbod van de drie organisaties vind je in de handige vormingsbrochure Leren in/voor de cultureel-erfgoedsector

Ook de erfgoedconsulenten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media bieden dit najaar vorming aan. De cursussen zijn bestemd voor medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen, maar ook leden van lokale erfgoedverenigingen of kerkbesturen en alle andere geïnteresseerden zijn welkom.

Over welk vormingsaanbod gaat  het?

 • Basiscursussen Informatiebeheer en Behoud en beheer: geen voorkennis vereist
 • Vormingstraject In Goede Handen: bestaat uit vijf modules die verspreid over Vlaanderen en Brussel worden ingericht i.s.m. de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
  Je kunt je voor het volledige vormingstraject inschrijven, maar je kunt elke module ook afzonderlijk volgen.
  Vertrouwd zijn met het behoud en beheer van erfgoed is nuttig, maar is niet vereist om te kunnen deelnemen.

 

Kalender

Soort vorming

Naam cursus

Data

Deelnameprijs

Basiscursus

Informatiebeheer

06.09.2018
13.09.2018
20.09.2018

30 euro

Basiscursus

Behoud en beheer

01.10.2018

08.10.2018
15.10.2018

30 euro

Vormingstraject In Goede Handen

Depotinrichting

05.11.2018

15 euro

Vormingstraject In Goede Handen

Veilig - Beveiligd

12.11.2018

15 euro

Vormingstraject In Goede Handen

Onderhoud in het depot

19.11.2018

15 euro

Vormingstraject In Goede Handen

Zeker bewaren en verpakken

26.11.2018

15 euro

Vormingstraject In Goede Handen

Collectiebeleid

03.12.2018

15 euro


 

Praktische informatie

 • Voor elke cursus kunnen vijftien deelnemers inschrijven. Als een cursus voor minder dan de helft volzet is, kan die worden uitgesteld. Je ontvangt daarover altijd op tijd een bericht.
 • De deadline voor inschrijving voor elke cursus is twee weken voor de (eerste) lesdag.
 • In de deelnameprijs is een broodjeslunch inbegrepen.
 • Facturatie gebeurt telkens na de cursus. Je hoeft dus niet op voorhand te betalen.
 • Ben je ingeschreven, maar toch onverwacht verhinderd? Laat dat zo snel mogelijk weten via erfgoedconsulenten@vlaanderen.be.  


Vormingsbrochure

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoedveld, stelde een handige vormingsbrochure (PDF) samen voor het najaar 2018. Die bundelt het eigen aanbod en is aangevuld met de vormingsinitiatieven van Heemkunde Vlaanderen en het Departement CJM. 


Nog vragen?

Neem contact op met het Departement Cultuur, Jeugd en Media via erfgoedconsulenten@vlaanderen.be


Detailinformatie per cursus

Basiscursus

Informatiebeheer van erfgoedcollecties
 

Data

6, 13 en 20 september 2018

Inhoud

Deze cursus helpt je op weg de eigen collectie en de daarmee verbonden contextuele informatie te registreren, beter te benutten en in te zetten voor het behoud en beheer van het erfgoed voor de toekomst. Opgelet: tijdens deze cursus leer je niet met een specifiek softwarepakket werken. De informatie is wel toepasbaar in alle collectiebeheersystemen.

Doelgroep

Medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen die de registratie van een erfgoedcollectie en de informatie er rond verzorgen

Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) m.m.v. Provincie Oost-Vlaanderen

Docent

Annelies De Mey (Designmuseum), Lien Lombaert (Provincie Oost-Vlaanderen), Livia Snauwaert (CJM) en Charles Strijd

Tijdstip

10.00 – 16.00 uur

Locatie

6 september 2018: Vlaams Administratief Centrum (VAC), Koning AlbertI-laan 1-2, 8000 Brugge
13 en 20 september 2018: Regionaal Erfgoeddepot Potyze, Zonnebeekseweg 363, 8900 Ieper

Deelnameprijs

30 euro (inclusief syllabus en lunch)

Aantal deelnemers

15

Inschrijven en meer info

erfgoedconsulenten@vlaanderen.be


 

Behoud en beheer van erfgoed 
 

Data

1, 8 en 15 oktober 2018

Inhoud

In deze cursus komen de invloeden van temperatuur, luchtvochtigheid, licht, bewaarmaterialen, luchtverontreiniging, schimmels, insecten en knaagdieren op de collectie uitgebreid aan bod. We besteden aandacht aan het meten en het preventief verminderen van deze invloeden en aan probleemsituaties waar je mogelijk mee te maken krijgt. Daarnaast gaan we kort in op de basisprincipes voor depotinrichting, onderhoud, hanteren en transport. De cursisten krijgen voldoende gelegenheid om de opgedane kennis in te oefenen.

Doelgroep

Medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen zonder voorkennis

Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)

Docent

Tine Hermans (CJM)

Tijdstip

10.00 – 16.00 uur

Locatie

STAM, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

Deelnameprijs

30 euro (inclusief lesmateriaal en lunch)

Aantal deelnemers

15

Inschrijven en meer info

erfgoedconsulenten@vlaanderen.be


 

Vormingstraject In Goede Handen – Erfgoed in depots

Module 1: Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer
 

Datum

5 november 2018

Inhoud

Een efficiënt beheer van je collectie staat of valt met een verantwoorde inrichting van de ruimte(s) waar ze in bewaard wordt. Wat maakt een ruimte echter tot een geschikt erfgoeddepot en hoe richt je die zo praktisch en overzichtelijk mogelijk in? Hoe kun je  met een beperkt budget ruimte-economisch het maximum uit je depotruimte te halen? En hoe voorkom je dat je depot een overvol labyrint wordt, waar geen enkel object of medewerker nog zonder kleerscheuren binnen- of buitengeraakt?

Doelgroep

Medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen met voorkennis

Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) i.s.m. Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Docent

n.t.b.

Tijdstip

10.00 – 16.00 uur

Locatie

Openluchtmuseum Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk

Deelnameprijs

15 euro (inclusief lesmateriaal en lunch)

Aantal deelnemers

15 

Inschrijven en meer info

 erfgoedconsulenten@vlaanderen.be


 

Module 2: Veilig beveiligd - Erfgoeddepots
 

Data

12 november 2018

Inhoud

Zorg voor erfgoed rust op een cruciale pijler: het veilig stellen van het erfgoed voor latere generaties. Hoe doen we dat? De vraag 'Wat zijn de bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorschriften?' wordt voor drie aspecten gesteld: het gebouw, de collecties met de individuele objecten en de medewerkers zelf.

Doelgroep

Medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen met voorkennis

Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) i.s.m. Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Docent

Nico Jacobs (PVI) en Frank Herman (CJM)

Tijdstip

10.00 – 16.00 u

Locatie

Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI), Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen

Deelnameprijs

15 euro (inclusief lesmateriaal en lunch)

Aantal deelnemers

15

Inschrijven en meer info

erfgoedconsulenten@vlaanderen.be


 

Module 3: Niet te verwaarlozen: onderhoud van het depot
 

Data

19 november 2018

Inhoud

Ook wanneer collectiestukken niet tentoongesteld zijn, maar (tijdelijk) in een depotruimte bewaard worden, is het van belang de optimale bewaaromstandigheden van deze objecten te garanderen. Het onderhoud van de depotruimte en van de individuele collectiestukken is daarbij noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien. Stukken in het depot verliezen soms de aandacht, zeker als het om onderhoud gaat. Een onderhoudsplan is de oplossing, maar hoe pak je dat nu precies aan?

Doelgroep

Medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen met voorkennis

Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) i.s.m. Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Docent

Wouter Lammens (CJM) en Andries Deknopper (Monumentenwacht Vlaams-Brabant)

Tijdstip

10.00 – 16.00 uur

Locatie

Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen

Deelnameprijs

15 euro (inclusief lesmateriaal en lunch)

Aantal deelnemers

15

Inschrijven en meer info

erfgoedconsulenten@vlaanderen.be


 

Module 4: Zeker bewaren, verpakken en transporteren
 

Data

26 november 2018

Inhoud

Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte wordt er vaak beslist om bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk om rekening te houden met de eigenschappen van de objecten, geschikte verpakkingsmaterialen te gebruiken en microklimaten te vermijden.

Doelgroep

Medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen met voorkennis

Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) i.s.m. Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Docent

Annelies De Mey (Designmuseum, Gent)

Tijdstip

10.00 – 16.00 uur

Locatie

Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750Lennik

Deelnameprijs

15 euro (inclusief lesmateriaal en lunch)

Aantal deelnemers

15

Inschrijven en meer info

erfgoedconsulenten@vlaanderen.beModule 5: Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking
 

Data

3 december 2018

Inhoud

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt een inzicht in de collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Het is niet de bedoeling één algemeen geldend advies te geven, maar aanknopingspunten en structuur te bieden bij het schrijven van een collectieplan.

Doelgroep

Medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen met voorkennis

Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) i.s.m. Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Docent

Sylvie Maes (VGC)

Tijdstip

10.00 – 16.00 uur

Locatie

Centrum voor Vrijzinnige en Academische Archieven (CAVA, VUB), CAVA-Universiteitsarchief, lokaal B036, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Deelnameprijs

15 euro (inclusief lesmateriaal en lunch)

Aantal deelnemers

15

Inschrijven en meer info

erfgoedconsulenten@vlaanderen.be