Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Immaterieel erfgoed

Wat is immaterieel cultureel erfgoed?

Immaterieel cultureel erfgoed is, zoals het woord zegt, niet tastbaar. Het kan gaan om:

 • gewoontes en gebruiken
 • kennis
 • praktijken
 • tradities

Wanneer een gemeenschap of groep deze voldoende belangrijk acht om door te geven aan toekomstige generaties spreken we van immaterieel cultureel erfgoed. Het omgaan met en doorgeven van het erfgoed noemen we het ‘borgen’ ervan. Dit maakt integraal deel uit van het erfgoed.


Een Vlaams beleid voor immaterieel cultureel erfgoed 

De visietekst Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed (2010) (PDF) beschrijft de rollen die de Vlaamse overheid  opneemt:

 • We faciliteren 
  We ondersteunen en stimuleren samenwerking en capaciteitsopbouw om de erfgoedgemeenschappen voldoende kennis en informatie te geven om immaterieel cultureel erfgoed (ICE) te herkennen, te benoemen en proactief in te zetten op het doorgeven ervan.
 • We stimuleren  
  Internationale beleidsvorming en samenwerking.   We voeren niet allen de UNESCO-Conventie van 2003 in Vlaanderen uit, maar werken ook samen met andere gouvernementele en niet-gouvernementele actoren om de instrumenten te verbeteren en ervaringen uit te wisselen.
 • We bewaken de kwaliteit en modereren 
  We bewaken of de beleidslijnen kwaliteitsvol worden uitgevoerd en of de verschillende elementen het juiste effect bereiken.


Inventaris Vlaanderen

De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed brengt sinds 2008 het immaterieel erfgoed in kaart. Deze inventaris maakt het erfgoed bekend en maakt een kwalitatieve omgang ermee mogelijk. Als u klikt op de afbeeldingen, komt u op het platform www.immaterieelerfgoed.be met alle inhoudelijke documentatie van deze elementen.

De inventaris geeft informatie over:

 • de betrokken erfgoedgemeenschappen
 • de maatregelen om met het erfgoed om te gaan en om het door te geven
 • de experten die, in overleg met de gemeenschap, ondersteuning verlenen en begeleiden.

U kan als organisatie een aanvraag indienen om opgenomen te worden in de inventaris. Dat gebeurt op basis van een inhoudelijke beschrijving van het element, de erfgoedgemeenschap en de borgingsactiviteiten op www.immaterieelerfgoed.be.


 

Website www.immaterieelerfgoed.be

Het digitale platform www.immaterieelerfgoed.be wil de bestaande inventaris uit breiden tot een breder instrument met verschillende functionaliteiten. Het is eveneens de virtuele basis voor de uitbouw van een netwerk rond het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen.

Het platform heeft als doel:

 • het zichtbaar maken van ICE in Vlaanderen
 • het verbinden van erfgoedgemeenschappen, organisaties, groepen en individuen en andere belanghebbenden die een verantwoordelijkheid voor ICE opnemen
 • het verbinden van immaterieel-cultureel-erfgoedelementen met goede praktijken, experten en expertisenetwerken
 • het ontwikkelen, delen, tonen en rapporteren over borgingsmaatregelen die focussen op het actief doorgeven van ICE.


Publicaties

Boek Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed (PDF) 

 

 

 

 


Folder Borgen van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen: perspectieven, beleid en praktijk (PDF)

Cover folder ICE