Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Na uw aanvraag

Advisering

De eerste stap die uw dossier doorloopt, is de ontvankelijkheidstoets. Binnen de 15 werkdagen nadat we uw dossier hebben ontvangen, krijgt u een bericht (per e-mail of er brief) met de melding of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is.

Als uw aanvraag ontvankelijk is, zal de Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed een advies formuleren. Ze toetst uw aanvraag aan de subsidiëringsvoorwaarden en -criteria en formuleert een advies. Kunsten en Erfgoed maakt, rekening houdend met dit advies, een voorstel van beslissing op en bezorgt dit aan de minister van Cultuur.


Beslissing

De minister van Cultuur beslist op 1 juli of 1 januari over de opname van een element van immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Kunsten en Erfgoed deelt u de beslissing mee (max. 15 dagen na de beslissing).

De genomen beslissing doet geen uitspraak over de waarde van het element op zich, maar enkel over het voorgelegde dossier en de manier waarop de borging van het element en de gedragenheid door een erfgoedgemeenschap daarin tot uiting komt.


Hoe omgaan met de opname?

Op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed opgenomen elementen vervullen een voorbeeldrol op het vlak van ondernomen borgingsmaatregelen, transmissie en de rol van de betrokken erfgoedgemeenschap.

Het platform www.immaterieelerfgoed.be maakt deze voorbeeldfunctie zichtbaarder zodat andere erfgoedgemeenschappen geïnspireerd kunnen worden door de manier waarop de borging van het opgenomen element gebeurt.