Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Uw aanvraag

Hoe aanvragen?

U doet uw aanvraag zowel digitaal als op papier (in twee exemplaren):

Daarnaast wordt een aanvraag voor opname in de Inventaris inhoudelijk gedocumenteerd op www.immaterieelerfgoed.be.


Indiendatum

U kan tweemaal per jaar een aanvraag indienen:

  • 15 mei
  • 15 november.


Formulier

Aanvraag van de opname in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (DOCX)
Met dit formulier stelt u zich kandidaat om een element van immaterieel cultureel erfgoed voor te dragen voor opname in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.


Begeleiding

Tapis plein (www.immaterieelerfgoed.be)

FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Voor technische begeleiding en/of inhoudelijke oriëntatie neemt u best contact met Tapis plein (tel.: 050 68 37 94 - info@immaterieelerfgoed.be).