Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Voorgangsrapportering

Jaarlijks, uiterlijk op 15 november, rapporteert de cultureel-erfgoedgemeenschap (via de aanvrager) over het element immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen. 

Deze rapportering bestaat in eerste instantie uit het inhoudelijk documenteren van de borgingsmaatregelen op www.immaterieelerfgoed.be. Borgen kan zowel gaan over het herkennen, het documenteren, het onderzoeken, het doorgeven als over een combinatie van verschillende maatregelen.

Formulier

Voortgangsrapportering over de borging van een element van immaterieel cultureel erfgoed

Met dit formulier rapporteert u aan Kunsten en Erfgoed over de recent uitgevoerde en geplande activiteiten op het vlak van de borging van het genoemde element van immaterieel cultureel erfgoed. Die activiteiten meldt u in het kader van de jaarlijkse opvolging van elementen die in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn opgenomen.