Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Evaluation body

Alle aanvragen voor evaluatie en advisering worden sinds 2015 voorgelegd aan de adviescommissie, Evaluation Body. De internationale Evaluation Body van de UNESCO 2003 Conventie is samengesteld uit twaalf leden, die aangesteld worden door het Intergouvernementeel Comité. Zes experten zitten in dat adviserend orgaan namens de lidstaten en zes experten vanuit NGO’s.

De 6 verschillende geopolitieke regio’s hebben zo elk twee afgevaardigden in de Evaluation Body:

  • Group I (Western European and North American States)
  • Group II (Eastern European States)
  • Group III (Latin-American and Caribbean States)
  • Group IV (Asian and Pacific States)
  • Group V (a) (African States)
  • Group V (b) (Arab States).

Dit zijn de zogeheten ‘electoral groups’ waarin UNESCO het mondiale overleg en samenwerking structureert.

Meer informatie over immaterieel cultureel erfgoed, de UNESCO-Conventie 2003 en het Vlaams beleid voor immaterieel erfgoed.