Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunst in Publieke Ruimte

Kunst in Publieke Ruimte is kunst die in de publieke ruimte tot stand komt, op initiatief van een kunstenaar of van een opdrachtgever. Publieke ruimte is een bijzonder breed begrip en omvat meer dan straten, pleinen of parken. De publieke ruimte strekt zich uit van vele soorten publiek toegankelijke buitenruimte tot vele soorten publiek toegankelijke binnenruimte. Ook natuurgebieden, landschappen, infrastructuur, stations, gebouwen van overheidsdiensten, tot zelfs ziekenhuizen of musea kunnen tot de publieke ruimte in brede zin gerekend worden.