Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunst in publieke ruimte

Kunst in Publieke Ruimte is kunst die in de publieke ruimte tot stand komt, op initiatief van een kunstenaar of van een opdrachtgever.

Deze kunstvorm is bij uitstek contextueel. Ze houdt rekening met de specifieke eigenheden van de gekozen publieke ruimte, zoals bij voorbeeld:

 • de historische en sociale betekenis van de plek
 • de fysieke eigenschappen van het landschap
 • de ligging en de toegankelijkheid van de ruimte

Het is een kunstvorm die mensen samenbrengt:

 • degene die iets in die ruimte wil doen
 • degene die de regels bepaalt
 • de gebruiker of passant

Hierin ligt potentieel: door de betrokkenheid van ‘buitenstaanders’ bij het ontstaansproces en/of gebruik van een kunstwerk, ontstaat interactie, draagvlak, gemeenschap. Tegelijk biedt dit de mogelijkheid om sponsors en belanghebbenden aan te spreken om het project mee te ondersteunen. 

Publieke ruimte is een bijzonder breed begrip en omvat onder andere:

 • straten
 • pleinen
 • parken

Maar de publieke ruimte strekt zich uit van vele soorten publiek toegankelijke buitenruimte tot vele soorten publiek toegankelijke binnenruimte. Dus ook:

 • natuurgebieden
 • landschappen
 • infrastructuur
 • stations
 • gebouwen van overheidsdiensten
 • ziekenhuizen
 • musea