Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wat is kunst in publieke ruimte?

Publieke ruimte

Publieke ruimte is een bijzonder breed begrip en omvat meer dan straten, pleinen, parken. De publieke ruimte strekt zich uit van vele soorten publiek toegankelijke buitenruimte tot vele soorten publiek toegankelijke binnenruimte. Dus ook natuurgebieden, landschappen, infrastructuur, stations, gebouwen van overheidsdiensten, tot zelfs ziekenhuizen of musea kunnen tot de (semi-)publieke ruimte in brede zin gerekend worden.

 

Kunst in Publieke Ruimte

Dit is kunst die in de publieke ruimte tot stand komt, op initiatief van de kunstenaar zelf of van eenopdrachtgever. Ze is bij uitstek contextueel, omdat ze met de specifieke eigenheden van de gekozen publieke ruimte kan en soms ook moet rekening houden. Bv. historische en sociale betekenis, fysieke eigenschappen, ligging en toegankelijkheid, maar ook meer prozaïsch: weersomstandigheden, mogelijke beschadiging, administratieve, stedenbouwkundige en technische regels, eigendomsstructuur, brandweervereisten… Het is daarom kunst die mensen samenbrengt: degene die iets in die ruimte wil doen, degene die de regels bepaalt, en de gebruiker of passant. Hierin ligt haar grote potentieel: door debetrokkenheid van ‘buitenstaanders’ bij het ontstaansproces en/of gebruik van een kunstwerk, ontstaatinteractie, draagvlak, gemeenschap. Tegelijk biedt dit de mogelijkheid om sponsors en belanghebbenden aan te spreken om het project mee te ondersteunen.

 

Wie kan initiatief nemen?

Het initiatief voor het realiseren van een kunstwerk in de publieke ruimte kan vanuit zeer verschillende hoeken komen: van een kunstenaar, de eigenaar van de plek, een organisatie, een lokaal, provinciaal of regionaal bestuur, particulieren, bewonersgroepen, enz... . Dit hangt meestal ook samen met de financieringsbron: een kunstenaar kan een beurs krijgen voor een project in publieke ruimte, een organisatie ontplooit met werkingsmiddelen uit het Kunstendecreet een werking rond kunst in publieke ruimte, een bestuur kan door de 1%regel voor gesubsidieerde overheidsgebouwen opdrachtgever worden voor een kunstproject, enz….

Zie ook Waar kan u terecht?.

 

Inleidende literatuur over het onderwerp

Kunst in de publieke ruimte (basistekst) - Krist Biebauw (PDF, 87 kB)

Z33

  • Out of the studio! A symposium on art and public space - red. Jan DebbautMonique VerhulstPieternel Vermoortel (English 2008) published by Z33 - ISBN 978 9 0746053 3 5

BAM

  • Themadossier Kunst in publieke ruimte

Vlaams Bouwmeester

  • Kunst in opdracht en de werkwijze van de Kunstcel binnen het team Vlaams Bouwmeester

SKOR

  • Nederlandse organisatie SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) 

Kunstgebouw

  • document Kunstatelier Landschapsparken, een uitgave van Kunstgebouw en de Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland, dat o.a. de kwestie kunst versus landschapsarchitectuur bespreekt en de rol van kunst als katalysator bij grootschalige landschapsparken in Nederland beschrijft. 
    Contact Karel Winterink (projectleider Publieke Werken) - Kunstgebouw, Broekmolenweg 16, 2289 BE RIJSWIJK