Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Het kwaliteitslabel

Musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken kunnen een kwaliteitslabel krijgen op basis van een internationale minimumstandaard voor een professionele cultureel-erfgoedwerking. Het erkennen van de kwaliteitsvolle werking bestaat voor musea sinds 1996, in 2008 werd dit uitgebreid naar culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken.

Bij een professionele cultureel-erfgoedwerking worden de functies op een basisniveau uitgevoerd. De functies zijn:

  • herkennen en verzamelen
  • behouden en borgen
  • onderzoeken
  • presenteren en toeleiden
  • participeren

Organisaties die aan de standaarden voldoen, krijgen een kwaliteitslabel. Het toont aan dat het cultureel erfgoed dat door deze organisatie wordt bewaard in goede handen is, dat er zorg- en duurzaam mee wordt omgesprongen. Het schept vertrouwen tegenover derden, zoals andere collectiebeherende organisaties en inhoudelijke partners (bijvoorbeeld schenkers, bruikleengevers, onderzoekers), erfgoedgemeenschappen, het publiek en financiële partners. Het geeft garanties naar de toekomst van het cultureel erfgoed.

Alleen een collectiebeherende organisatie met een kwaliteitslabel mag de naam `erkend museum', `erkende culturele archiefinstelling' of `erkende erfgoedbibliotheek' dragen.

Collectiebeherende organisaties met een kwaliteitslabel worden opgenomen in het register van erkende collectiebeherende organisaties.

De erkenning is losgekoppeld van subsidiëring. De erkenning gaat over de dagelijkse werking, hoe deze wordt georganiseerd en hoe er wordt omgegaan met het cultureel erfgoed dat de organisatie beheert.


Aanvraag van een kwaliteitslabel

Met het formulier Aanvraag voor het toekennen van een kwaliteitslabel aaan collectiebeherende organisatie kan een collectiebeherende organisatie een kwaliteitslabel aanvragen. Binnenkort wordt een nieuwe formulier ter beschikking gesteld voor organisaties die op 15 januari 2018 een aanvraag willen indienen.

De handleiding kan je helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.


Evaluatie van het kwaliteitslabel

Minstens eenmaal per vijf jaar wordt een collectiebeherende organisatie geëvalueerd om na te gaan of ze nog altijd voldoet aan de voorwaarden en criteria van het kwaliteitslabel. 

Met het oog op die evaluatie bezorgen de erkende organisaties een jaarverslag aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media., uiterlijk op 1 juni van het jaar na het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft

Er wordt geen formulier voor het jaarverslag. Het volstaat om het jaarverslag in te dienen dat voor de eigen bestuursorganen ter verantwoording wordt opgesteld, indien bovengenoemde elementen hierin opgenomen zijn.

Het jaarverslag bevat:

  • een inhoudelijk verslag
  • een overzicht van de kosten en de opbrengsten

Stuur een digitale versie via e-mail naar cultureelerfgoed@europeeserfgoedjaar2018.be in een MSWord- of PDF-bestand.