Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuw Cultureel-erfgoeddecreet

De afdeling Cultureel Erfgoed bereidde, op vraag van de minister van Cultuur, een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet voor.

De aanleiding hiervoor zijn de bestuurlijke veranderingen, het stroomlijnen van procedures binnen het cultuurbeleid en de implementatie van bepaalde krachtlijnen uit de Conceptnota Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF).

Het voorontwerp van decreet behoudt veel elementen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012:

  • het kwaliteitslabel voor collectiebeherende organisaties
  • de indeling van en werkingssubsidies aan collectiebeherende organisaties
  • de projectsubsidies

Ontdek de hoofdlijnen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2017.

De goedkeuringsprocedure van een nieuw decreet volgt een strikte timing.

Een voorontwerp van decreet wordt voorgelegd aan verschillende adviesorganen. De adviezen vormen een aanleiding tot wijzigingen aan het voorontwerp.

De Vlaamse Regering keurde, na advies van de Raad van State, het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF) goed. Het ontwerp wordt toegelicht in de Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF).

De afdeling Cultureel Erfgoed organiseerde op 30 mei 2016 (PDF) en op 25 november 2016 (PDF) een informatiemoment over het voorwerp van decreet. Organisaties die erkend en gesubsidieerd worden, gaven tijdens een consultatiemoment op 25 november ook input ter voorbereiding van het Uitvoeringsbesluit.