Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onze subsidies

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die u ​​kan aanvragen bij de afdelingen Kunsten en Cultureel Erfgoed.

U kan de verschillende subsidie-instrumenten hieronder sorteren op titel of op regelgeving.

Aanvragers moeten er ook rekening mee houden dat nieuwe formulieren soms worden geïntroduceerd tijdens het jaar. Controleer daarom regelmatig deze website of abonneer u op onze nieuwsbrief.

Overzicht subsidies Kunsten en Erfgoed

Titel Doelgroep Type Regelgevingaflopend sorteren Deadline
Kunstenaarstoelage Individu Andere Andere Er kan het hele jaar door een aanvraag worden ingediend.
Subsidies inhaalbeweging digitale collectieregistratie bij collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties Organisatie, Overheid Projectsubsidie Andere 01.10.2018
Tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties Individu, Organisatie Andere Andere Minstens twee maanden voor aanvang
Pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed Organisatie Projectsubsidie Andere Voor dit type projectsubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Projectsubsidies in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 Organisatie, Overheid Projectsubsidie Andere 31.01.2018
Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject Individu Beurs Andere 15.09.2018
Projectsubsidies voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau Organisatie, Overheid Projectsubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.10.2018, 15.03.2019
Werkingssubsidie en aanduiding van een cultureel-erfgoedinstelling Organisatie Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.12.2017
Werkingssubsidie voor de uitvoering van een cultureel-erfgoedbeleid door de Vlaamse Gemeenschapscommissie Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet
Werkingssubsidie voor landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed Organisatie, Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet
Werkingssubsidie voor landelijke organisaties voor volkscultuur Organisatie, Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet
Werkingssubsidie voor een immaterieel cultureel-erfgoedorganisatie Organisatie Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.12.2017
Projectsubsidies voor internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen Organisatie, Overheid Projectsubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.10.2018, 15.03.2019
Werkingssubsidie voor het regionaal cultureel-erfgoedbeleid Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet
Werkingssubsidie voor een erkende culturele archiefinstelling Organisatie, Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet
Werkingssubsidies collectiebeherende organisaties (functies) Organisatie Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.12.2017, 15.01.2018
Werkingssubsidie voor de internationale profilering van kunstcollecties Organisatie, Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet
Werkingssubsidie voor de uitgave van een periodieke cultureel-erfgoedpublicatie Organisatie Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet
Projectsubsidie voor internationale cultureel-erfgoedprojecten Organisatie, Overheid Projectsubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type projectsubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Projectsubsidie voor ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten Organisatie, Overheid Projectsubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type projectsubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Werkingssubsidie voor een erkend museum Organisatie, Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet
Subsidies voor niet-periodieke publicaties (Cultureel-erfgoed) Organisatie Projectsubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type projectsubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Werkingssubsidie lokaal cultureel-erfgoedbeleid voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet
Werkingssubsidie van een dienstverlenende rol op landelijk niveau Organisatie Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.12.2017
Werkingssubsidie voor het lokale cultureel-erfgoedbeleid van Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet
Projectsubsidie (nieuw Kunstendecreet) Individu, Organisatie Projectsubsidie Kunstendecreet 15.09.2018, 15.01.2019, 15.03.2019
Werkingssubsidie (nieuw Kunstendecreet) Organisatie Werkingssubsidie Kunstendecreet
Beurzen (nieuw Kunstendecreet) Individu, Buitenlandse aanvrager Beurs Kunstendecreet 15.09.2018, 15.01.2019, 15.03.2019
Kunstinstellingen Organisatie Andere Kunstendecreet
Residentietoelage Individu Residentie Kunstendecreet Afhankelijk van de gekozen residentie
Doorbraaktrajecten voor kunstenaars Individu Andere Kunstendecreet
Tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment Individu, Organisatie Andere Kunstendecreet Minstens twee maanden voor de aanvang van het presentatiemoment
Subsidie voor een netwerkorganisatie (nieuw Kunstendecreet) Organisatie Projectsubsidie Kunstendecreet
Subsidie voor het uitvoeren van een fysische ingreep op een beschermd voorwerp/beschermde verzameling (topstuk) Individu, Organisatie, Overheid Andere Topstukkendecreet Continu