Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wat houdt een dienstverlenende rol op landelijk niveau in?

Een rol wordt in het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 gedefinieerd als een dienstverlenende taak of cluster van dienstverlenende taken die uitgevoerd wordt ter ondersteuning van de functies bij andere actoren of cultureel-erfgoedgemeenschappen.

Een organisatie die een dienstverlenende rol opneemt, zet zich in om rond een bepaalde erfgoedspecialisatie of rond een bepaald thema, erfgoedbeheerders en erfgoedgemeenschappen, te begeleiden en te ondersteunen in de zorg voor en de omgang met het cultureel erfgoed.

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op landelijk niveau moet de dienstverlening inspelen op een aantoonbare en duidelijk afgebakende nood in het Vlaamse cultureel-erfgoedveld. Het moet gaan om een complexe of grootschalige erfgoednood die de draagkracht van individuele organisaties en actoren overstijgt. Om een aanvraag voor een afzonderlijke werkingssubsidies te verantwoorden moet:

  • de beoogde doelgroep voldoende omvang hebben
  • de dienstverlening gericht zijn naar het ‘brede cultureel-erfgoedveld’: zowel cultureel-erfgoedorganisaties als actoren die cultureel-erfgoedwerking niet als kerntaak hebben
  • de dienstverlening voldoende gespreid zijn over het Vlaamse cultureel-erfgoedveld.