Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wie kan een dienstverlenende rol op landelijk niveau opnemen? 

Zowel collectiebeherende als dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisatie komen in het Cultureel-erfgoeddecreet in aanmerking voor een werkingssubsidie voor het opnemen van een dienstverlenende rol op landelijk niveau. Voor collectiebeherende organisaties is de opname van een landelijke dienstverlenende rol optioneel. 

Een dienstverlenende rol door een collectiebeherende organisatie moet verbonden zijn aan de aanwezige competenties en expertise in de organisatie, maar overstijgt de normale uitoefening van de functies. Het betekent dat de collectiebeherende organisatie op het moment van een subsidieaanvraag over deze expertise beschikt en dat een afzonderlijke cel en personeel instaan voor het uitvoeren en coördineren van de dienstverlening naar het brede veld: zowel naar cultureel-erfgoedorganisaties als naar organisaties die erfgoedwerking niet als kerntaak hebben. 

Een afzonderlijke dienstverlenende organisatie komt in aanmerking voor werkingssubsidies voor het opnemen van een rol indien het belang en de noden van de cultureel-erfgoedbeheerders of -gemeenschappen waarop de dienstverlening gericht is, verantwoord kan worden en voor zover een collectiebeherende organisatie (of een andere cultureel-erfgoedorganisatie) deze rol nog niet invult.

Een dienstverlenende rol wordt opgenomen door een cultureel-erfgoedorganisatie, of door een groep van actoren die opereren vanuit een consortium of netwerkverband (één organisatie treedt in dat geval op als coördinator-aanvrager, deze organisatie draagt de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid).