Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Residenties

Een verblijf in een residentie heeft als doel om tijd en ruimte te bieden aan een kunstenaar om buiten zijn/haar vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van zijn/haar oeuvre. Voor zo'n verblijf in een van de residenties waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, kunnen kunstenaars een residentietoelage aanvragen.


Aanvraag

U dient een aanvraag voor een residentietoelage in via de webapplicatie KIOSK. De uiterste indiendatum voor een residentietoelage is zes maanden voor aanvang van de residentie.


Indiendata voor residenties in 2019

Cité Internationale des Arts (Parijs)

1 juli 2018

Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art (Warschau)

1 september 2018
Jan Van Eyck Academie (Maastricht) 1 september 2018

AIR Berlin Alexanderplatz (Berlijn)

1 oktober 2018

Isola Comacina

14 november 2018

Residency Unlimited (New York)

1 februari 2019

Academia Belgica (Rome)

1 maart 2019

Le 18

1 april 2019


Meer info

Voor inlichtingen over de residenties waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, kan u terecht bij Stan Van Pelt (tel. 02 553 68 11). Meer informatie over de residenties van andere aanbieders vindt u op de sites van Kunstenpunt, AIR Antwerpen en TransArtists.