Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Isola Comacina

Isola Comacina is een prachtig eiland in het Italiaanse Como-meer. Het eiland wordt beheerd door de stichting ‘Fondazione Comacina’. De Vlaamse Gemeenschap (via het Departement CJSM) maakt deel uit van deze stichting, die als doel heeft om de culturele contacten tussen België en Italië te optimaliseren. Op het eiland bevinden zich de resten van een middeleeuws stadje, een parochiekerk, een restaurant en drie kleine villa’s. Italië, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap kunnen elk gebruik maken van 1 villa als kunstenaarsresidentie.


Wie komt in aanmerking

  • Een residentie in Isola Comacina is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…). Er wordt ook 1 periode gereserveerd voor de letteren.
  • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
  • Het is een locatie die zich niet leent tot groepscreaties, maar eerder geschikt is voor individuele kunstenaars. Als gevolg van misbruiken tijdens de voorbije jaren is het Departement CJM met de Stichting overeen gekomen om enkel kunstenaars te selecteren die alleen verblijven op het eiland. Ook voorstellen van kunstenaarsduo's worden dus geweigerd.


Wanneer

Door de weersomstandigheden in de regio kan de kunstenaarsresidentie enkel tijdens de warmere maanden gebruikt worden (juni – half september). Daarbuiten is het er te koud. De kunstenaars van de Franse Gemeenschap gaan in dezelfde periode.
Een residentie op Comacina duurt 3 weken.


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor de reiskosten aan het verblijf.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Isola Comacina zijn:
  • kwaliteit van het werk
  • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
  • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden door de afdeling Kunsten beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK.


Indiendatum

14 november 2018


Enkele websites met beelden

  • https://www.isola-comacina.it/  
  • https://www.youtube.com/watch?v=7ZW4ikgHjd0&feature=youtu.be
 

Comacina