Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Gasworks London

Gasworks heeft een heel gemotiveerd en betrokken team dat de kunstenaar bijstaat in zowel inhoudelijke als praktische zaken. Gasworks heeft de reputatie een levendige plek te zijn waar interessante ontwikkelingen plaatsvinden. In de galerie worden regelmatig goede tentoonstellingen getoond. Er ligt een sterke nadruk op multiculturele interactie, tussen de residenten onderling en binnen het netwerk van de organisatie. De resident wordt gestimuleerd om deel te nemen aan publieke activiteiten van Gasworks, open studio’s en eventueel een ‘artist talk’ te geven.


Wie komt in aanmerking

  • Een residentie in Gasworks is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
  • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
  • De resident is bereid om gedurende de residentie een huis te delen met drie andere residenten en is gemotiveerd om in interactie te gaan met de andere residenten (lokaal en internationaal) en het netwerk van Gasworks.


Wanneer

Een residentie in Gasworks duurt 3 maanden, dat is van 2 maart tot 18 juni 2018.


Financiële tussenkomst

Gasworks voorziet een stipendium van £150 per week als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf, een woonruimte, een atelier, een openbaar vervoerkaart en een materiaalbudget. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf. Na afloop van de residentie vragen we een inhoudelijk verslag.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Gasworks zijn:
  • kwaliteit van het werk
  • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
  • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.


Indiendatum

2 oktober 2017