Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cité Internationale des Arts

De ateliers James Ensor en Koningin Elisabeth zijn gevestigd in de Cité Internationale des Arts in Parijs. Het atelier James Ensor staat volledig ter beschikking van de Vlaamse Gemeenschap, het atelier Koningin Elisabeth wordt via een beurtrol gedeeld met de Franse Gemeenschap. Dit complex, dat zeer centraal is gelegen in de buurt van het Centre Pompidou, werd in 1957 opgericht en bevat 310 atelierruimtes die gehuurd of gekocht zijn door culturele instellingen uit de gehele wereld. De ateliers worden gebruikt door kunstenaars die in uiteenlopende disciplines werken.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in Cité des Arts is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…). 
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.


Wanneer

Een residentie in Cité des Arts duurt 2 of 3 maanden, afhankelijk van de periode. Beschikbare periodes 2018:
 
 • Periodes voor 3 maanden
  • 1 januari tot en met 31 maart (2 residenten)
  • 1 april tot en met 30 juni (2 residenten)
  • 1 juli tot en met 30 september (1 resident)
  • 1 oktober tot en met 31 december (1 resident)
 • Periodes voor 2 maanden
  • 1 juli tot en met 31 augustus (1 resident)


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten. Hiernaast wordt ook een bedrag van 500 euro voorzien voor de reis- en transportkosten gedurende de volledige periode.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Cité Internationale des Arts zijn:
 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden door de afdeling Kunsten beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK.


Indiendatum

1 juli 2017
 

Cité des Arts