Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidies cultureel erfgoed

Het Cultureelerfgoeddecreet

Een belangrijk instrument bij de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid is het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. Dit decreet zet in op een kwaliteitsvolle zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het bevat de regels op basis waarvan de Vlaamse overheid het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen ondersteunt en subsidieert.

Met het Cultureelerfgoeddecreet legt de Vlaamse overheid de nadruk op diversiteit en kwaliteit, een maximaal bereik, maximale transparantie en optimale inzet van middelen. Het nieuwe decreet moet het mogelijk maken dat cultureel erfgoed in Vlaanderen vandaag een plaats en betekenis heeft in en voor de samenleving, én dat het erfgoed kan worden doorgegeven aan de volgende generaties.


Reglementen


Toegekende subsidies

  • overzichten