Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Tussenkomsten reis- en verblijfkosten

Medewerkers van cultureel-erfgoedorganisaties kunnen in het buitenland werk- en leerervaringen opdoen of duurzame contacten opbouwen. Het kan gaan om het gedurende enkele weken of maanden meedraaien in soortgelijke buitenlandse instellingen, al dan niet onder de vorm van bilaterale uitwisselingsprogramma’s, buitenlandse beurzen of stages. Maar ook in tijd beperktere formules kunnen, bijvoorbeeld een actieve participatie in een internationale conferentie of een prospectiereis waarbij de gelegde contacten het evenementiële niveau overstijgen.

Het reglement Tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties heeft tot doel de cultureel-erfgoedorganisaties die op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 een werkingssubsidie ontvangen, de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan internationale netwerken of in het buitenland competenties te verwerven. Belangrijk is dat de verworven kennis binnen de organisatie blijft (de medewerker die op zending gaat moet daarom vast in dienst zijn) en gedeeld wordt binnen de organisatie en met het veld.
 
Vanaf december 2018 geldt een nieuwe regeling op basis van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. Met de tussenkomsten voor internationale uitwisseling ondersteunt de Vlaamse overheid de competentieontwikkeling en het vakmanschap van cultureel-erfgoedwerkers zoals onderzoekers, curatoren, publiekswerkers en restauratoren. Via de subsidielijn krijgen medewerkers van erkende of gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties de kans om in het buitenland voor een langere periode werk- en leerervaring
op te doen. De aanvragen kunnen enkel digitaal ingediend worden via de KIOSK-applicatie.