Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

dienstverlenende rollen op landelijk niveau

De Vlaamse Regering kan een werkingssubsidie toekennen aan cultureelerfgoedorganisaties met als doelstelling het opnemen van een dienstverlenende rol op landelijk niveau rond een bepaalde erfgoedspecialisatie of rond een bepaald thema.

Een rol is een dienstverlenende taak of cluster van dienstverlenende taken die uitgevoerd wordt ter ondersteuning van de functies bij andere actoren of cultureel-erfgoedgemeenschappen.

Een organisatie die een dienstverlenende rol opneemt, begeleidt en ondersteunt erfgoedbeheerders en erfgoedgemeenschappen in de zorg voor en de omgang met het cultureel erfgoed.

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op landelijk niveau moet de dienstverlening inspelen op een aantoonbare en duidelijk afgebakende nood in het Vlaamse cultureel-erfgoedveld. Het moet gaan om een complexe of grootschalige erfgoednood die de draagkracht van individuele organisaties en actoren overstijgt. Om een aanvraag voor een afzonderlijke werkingssubsidies te verantwoorden moet:

  • de beoogde doelgroep voldoende omvang hebben
  • de dienstverlening gericht zijn naar het ‘brede cultureel-erfgoedveld’: zowel cultureel-erfgoedorganisaties als actoren die cultureel-erfgoedwerking niet als kerntaak hebben
  • de dienstverlening voldoende gespreid zijn over het Vlaamse cultureel-erfgoedveld.

Per dienstverlenende rol kan er maximaal één werkingssubsidie toegekend worden.


Zowel collectiebeherende als dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisatie kunnen een werkingssubsidie aanvragen voor het opnemen van een dienstverlenende rol op landelijk niveau. Voor collectiebeherende organisaties is de opname van een landelijke dienstverlenende rol optioneel. 

Een dienstverlenende rol door een collectiebeherende organisatie moet verbonden zijn aan de aanwezige competenties en expertise in de organisatie, maar overstijgt de normale uitoefening van de functies. Het betekent dat de collectiebeherende organisatie op het moment van een subsidieaanvraag over deze expertise beschikt en dat een afzonderlijke cel en personeel instaan voor het uitvoeren en coördineren van de dienstverlening naar het brede veld: zowel naar cultureel-erfgoedorganisaties als naar organisaties die erfgoedwerking niet als kerntaak hebben. 

Een afzonderlijke dienstverlenende organisatie komt in aanmerking voor werkingssubsidies voor het opnemen van een rol indien het belang en de noden van de cultureel-erfgoedbeheerders of -gemeenschappen waarop de dienstverlening gericht is, verantwoord kan worden en voor zover een collectiebeherende organisatie (of een andere cultureel-erfgoedorganisatie) deze rol nog niet invult.

Een dienstverlenende rol wordt opgenomen door een cultureel-erfgoedorganisatie, of door een groep van actoren die opereren vanuit een consortium of netwerkverband (één organisatie treedt in dat geval op als coördinator-aanvrager, deze organisatie draagt de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid).

Binnenkort vindt u onder 'Alles over subsidies' meer gedetailleerde informatie over dit subsidie-instrument. Een overzicht van de procedure en timing vindt u hierboven onder 'aanvraag werkingssubsidies 2019-20203'. Een overzicht van de beleidsprioriteiten, voorwaarden en criteria vindt u hieronder bij 'beleidsprioriteiten en criteria'.