Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Restauratie Lam Gods

Het project

Op 4 oktober 2012 startte de restauratie van het Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck. De restauratie van dit Vlaams topstuk zal vijf jaar duren en gebeurt in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. Daar werken de restauratoren van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) in een geklimatiseerde glazen doos, zodat bezoekers de restauratie kunnen volgen. Het project is een samenwerking tussen verschillende publieke en private partners.

Het wereldberoemde Lam Gods is een Vlaams Topstuk. Na het verkennend onderzoek besliste de Vlaamse overheid om zowel de restauratie van het Lam Godsretabel als het onderzoek naar de toekomstige bewaarplaats en –omstandigheden te financieren. De restauratiecampagne duurt vijf jaar en verloopt in drie fases: de buitenkant van de zijpanelen (oktober 2012-oktober 2014), de panelen aan de binnenkant van de bovenzijde (oktober 2014-maart 2016), de binnenkant van de onderzijde (maart 2016-eind 2017). Het onderzoek Risicoanalyse en de studie voor het optimaliseren van de Villakapel start in het voorjaar van 2013. Het onderzoek bekijkt welke aanpassingen aan de bestaande bewaarplaats, nl. de Villakapel, moeten gebeuren. In een later stadium volgt het onderzoek naar de definitieve bewaarplaats.

Museumbezoekers en andere geïnteresseerden kunnen het restauratiewerk op verschillende manieren volgen. Zo werken de restauratoren in een geklimatiseerde glazen doos in het MSK, waar je als bezoeker het precisiewerk live kan volgen. Daarnaast zijn er de permanente en tijdelijke tentoonstellingen over het project in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster. De permanente tentoonstelling vertelt over de geschiedenis, de materiaaltechnische en de kunsthistorische facetten van het altaarstuk. Videocamera’s volgen het precisiewerk van de restauratoren en geven de bezoekers een impressie van het Lam Gods. Tot slot geeft de website closertovaneyck.kikirpa.be je een gedetailleerde kijk op de panelen van het Lam Gods.


Partners

Verschillende partners steunen zowel de restauratie, het interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek als de publieke ontsluiting. De belangrijkste hierin zijn: 

  • de Vlaamse overheid (Onroerend Erfgoed en Cultuur)
  • het fonds Inbev-Baillet Latour
  • het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
  • de stad Gent
  • de provincie Oost-Vlaanderen
  • de kathedrale kerkfabriek
  • de Getty Foundation
  • het Gieskes-Strijbis Fonds.

Subsidiërende overheden

De Vlaamse overheid investeert 1.008.346,50 euro in de restauratie van het Lam Godsretabel. Zowel de Vlaamse minister van cultuur (29/11/2012) als de minister van onroerend erfgoed (14/12/2012) ondertekenden hiervoor een subsidiebesluit.

De agentschappen Onroerend Erfgoed en Kunsten en Erfgoed volgen de restauratie van het Lam Gods op.