Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Protocol onroerend erfgoed

Het cultureel erfgoed en het onroerend erfgoed zijn natuurlijke partners. Voor het cultureel erfgoed enerzijds en het onroerend erfgoed anderzijds voert de Vlaamse overheid een beleid op maat. Het beleid groeit steeds meer naar elkaar toe waardoor afstemming noodzakelijk is.

In het Cultureel-erfgoeddecreet vraagt het Vlaams Parlement om het beleid meer af te stemmen. Beide beleidsdomeinen (het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, dat verantwoordelijk is voor het cultureel-erfgoedbeleid en het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, dat verantwoordelijk is voor het onroerend-erfgoedbeleid) sloten op 23 oktober 2009 een protocol. Het protocol moet zorgen voor meer samenwerking, afstemming en overleg.

Volgende thema's komen erin aanbod:

  • internationale vertegenwoordiging/ profilering van de Vlaamse overheid
  • postionering ten opzichte van gemeenten, steden, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en provincies
  • bescherming, beheer en handhaving van cultureel erfgoed en onroerend erfgoed
  • samenwerking met andere beleidsdomeinen (toerisme, onderwijs, ... ) die cultureel en onroerend erfgoed als één geheel benaderen
  • een gemeenschappelijk beleid ontwikkelen voor thema's waarbinnen cultureel erfgoed en onroerend erfgoed als één geheel worden benaderd (bv. religieus erfgoed)
  • afstemming van regelgeving, subsidiesystemen, premiestelsels en andere initiatieven
  • afstemming Openmonumentendag - Erfgoeddag
  • een gemeenschappelijk beleid voor het religieus erfgoed.

Protocol tussen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed met betrekking tot het cultureel-erfgoedbeleid en het onroerend-erfgoedbeleid