Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Mijn aanvraag

KIOSK

Via KIOSK (Integraal OpvolgSysteem Kunsten) kan u online subsidies aanvragen binnen het nieuwe Kunstendecreet.


Formulieren

Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting

Wie

U vult het formulier Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting in als u in het kader van het nieuwe Kunstendecreet een aanvraag indient of een subsidie ontvangt voor de volgende initiatieven:
  • projectsubsidies aan kunstenaars en aan organisaties (vanaf 2016)
  • werkingssubsidies voor organisaties (periode 2017-2021).
Aanvragers/ontvangers van beurzen hoeven dit formulier niet in te vullen.


Wat

Dit formulier is bedoeld om ons informatie te geven over de activiteiten, medewerkers en de begroting of afrekening in het kader van uw subsidie(aanvraag).


Wanneer

Telkens als u via KIOSK een aanvraag, actieplan of werkingsverslag indient, bezorgt u ons eveneens deze ingevulde bijlage.


Meer info

Een toelichting bij de verschillende tabbladen vindt u in het formulier zelf. U neemt ook best vooraf het tabblad identificatie en de veelgestelde vragen door.


Indiendata

 

Organisaties

Subsidielijnen

Indiendata

Vroegste startdatum

Werkingssubsidies (5 jaar)

1 oktober 2015

1 januari 2017

Projectsubsidies (1 tot 3 jaar)

15 september 

1 januari

15 maart

1 juli

Kunstinstellingen

via erkenningsprocedure

1 januari 2017

Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten

minstens 2 maanden voor aanvang

 

 

 

Individuele aanvragers

Subsidielijnen

Indiendata

Vroegste startdatum

Projectsubsidies (tot 3 jaar)

15 september

1 januari

15 maart

1 juli

Beurzen (tot 3 jaar)

15 september

1 januari

15 maart

1 juli

Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten

minstens 2 maanden voor aanvang