Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onze subsidies

Werkingssubsidie en aanduiding van een cultureel-erfgoedinstelling

Tabs

Begeleiding

Meer uitleg over werkingssubsidies in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017? Neem dan contact op met het Departement Cultuur, Jeugd en Media via cultureelerfgoed@europeeserfgoedjaar2018.be.

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan geïnteresseerde organisaties begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van hun aanvraag.