Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onze subsidies

Werkingssubsidie lokaal cultureel-erfgoedbeleid voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Tabs

Downloads

Formulieren

Begeleiding

FARO helpt u bij het opstellen van uw aanvraag.

FARO stelt op haar website een handleiding ter beschikking als leidraad bij het opstellen van uw aanvraag.