Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onze subsidies

Werkingssubsidie voor een immaterieel cultureel-erfgoedorganisatie

Tabs

Begeleiding

Handleiding en veelgestelde vragen KIOSK


Meer uitleg over werkingssubsidies in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017? Neem dan contact op met het Departement Cultuur, Jeugd en Media via cultureelerfgoed@europeeserfgoedjaar2018.be.


FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan geïnteresseerde organisaties begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van hun aanvraag.