Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Actoren in kunsten- en erfgoedveld