Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Fondsen

Vlaams Fonds voor de Letteren

Over het VFL

Het Vlaams Fonds voor de Letteren is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000.


Missie

Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.


Beleid

Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering. Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het VFL organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven.

Vanaf 2016 subsidieert het Vlaams Fonds voor de Letteren ook non-fictie. De Vlaamse overheid trekt daar 242.000 euro voor uit.

Persbericht (12/10/2015): Minister Sven Gatz Gatz maakt middelen vrij voor non-fictie (PDF)


Kernbegrippen: kwaliteit, professionaliteit en diversiteit

Kwaliteit is het belangrijkste criterium in het beleid van het VFL: bewuste aandacht voor vernieuwing, lef, durf, literair avontuur en authenticiteit.

Het VFL subsidieert projecten die blijk geven van een professionele aanpak met aandacht voor objectieve positionering in het literaire veld, zelfevaluatie en effectmeting. Ze moeten mee het imago en de plaats van literatuur en professionele literatuurbeoefenaars in de kunstensector versterken.

Diversiteit in het literaire landschap is cruciaal. Het VFL besteedt extra aandacht aan de verschuiving, vervaging en uitwissing van grenzen tussen genres en is alert voor experimenten met nieuwe media. Er moet ook diversiteit zijn in doelgroepen en ingezette middelen.


Contact

Vlaams Fonds voor de Letteren
Generaal van Merlenstraat 30, 2600 BERCHEM
Tel.: +32(0)3 270 31 61 - Fax +32(0)3 270 31 60
info@vfl.be - www.vfl.be

 

Vlaams Audiovisueel Fonds

Het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, kortweg VAF, is de opvolger van het Fonds Film in Vlaanderen. Het is bij decreet opgericht door de Vlaamse Regering en in september 2002 van start gegaan. Het Fonds valt onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Vlaamse minister van Cultuur.

Het VAF heeft vier belangrijke concrete taken: 

  • het toekennen van financiële steun aan en het begeleiden van audiovisuele creaties,
  • het verlenen van beurzen, het ondersteunen van opleidingsinitiatieven en het steunen of inrichten van ateliers,
  • het voeren van promotie voor de Vlaamse audiovisuele creatiesector,
  • het uitvoeren of uitbesteden van studies over het audiovisuele werkterrein.

 

Contact

Vlaams Audiovisueel Fonds

Bischoffsheimlaan 38, 1000 BRUSSEL

Tel.: 02 226 06 30

Fax: 02 219 19 36

info@vaf.be

www.vaf.be