Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde:

  • adviseert over de Nederlandse taal- en letterkunde
  • organiseert overleg binnen het werkgebied van Nederlandse taalkunde, literatuurwetenschap en letterkunde
  • brengt taalkundigen, literatuurwetenschappers, auteurs en vertalers uit andere landen en culturen in contact met de eigen leden en literatoren
  • bevordert het wetenschappelijk onderzoek
  • publiceert studies over Nederlandse taal- en letterkunde
  • beheert diverse legaten en fondsen.

 

CONTACT

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)

Koningstraat 18, 9000 GENT

T. +32 (0)9 265 93 40

secretariaat@kantl.be

www.kantl.be