Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Steunpunten

FARO

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld. Het steunpunt staat ter beschikking voor de hele cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen:

 • musea
 • archieven
 • erfgoedbibliotheken
 • erfgoedcellen
 • volkscultuur
 • erfgoedverenigingen, …

Kortom, iedereen die met roerend en immaterieel erfgoed bezig is. 

Het steunpunt is een dienstverlenende organisatie die zich situeert tussen de overheid en het cultureel-erfgoedveld. Het doel van het steunpunt is om op basis van zijn kerntaken - praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en beeldvorming en communicatie - cultureel-erfgoedactoren, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren. Het steunpunt verwerkt informatie vanuit verschillende hoeken (het beleid, het buitenland, …) en geeft dit door aan het veld. Het zorgt ervoor dat het veld zich hierdoor ontwikkelt in de richting van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Het steunpunt is hierdoor een belangrijke partner van de Vlaamse overheid.

Het woord ‘faro’ betekent in verschillende talen ‘vuurtoren’. Het verwijst naar Pharos, een eiland dat vroeger voor de kust van Egypte lag en waar een van de oude zeven wereldwonderen te vinden was, de gelijknamige vuurtoren. Achter de vuurtoren van Pharos lag Alexandrië, met de tempel voor de muzen, het M(o)useion (waaruit het woord museum is voortgekomen) en de mythische bibliotheek van Alexandrië.

Als metafoor drukt een vuurtoren uit wat een steunpunt kan zijn: een referentiepunt, een symbool dat staat voor waakzaamheid en zorgzaamheid, een baken waarop organisaties en overheden kunnen vertrouwen.


Contact

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51, 1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 213 10 60 - Fax: +32 (0)2 213 10 99 

info@faronet.be - www.faronet.be

Kunstenpunt

De kunstensteunpunten BAM (Instituut voor beeldende audiovisuele en mediakunst), VTi (Vlaams Theaterinstituut) en Muziekcentrum Vlaanderen werden samengevoegd tot één steunpunt, Kunstenpunt. Dit kunstensteunpunt is het aanspreekpunt voor alle sectoren en functies die zijn opgenomen in het nieuwe Kunstendecreet.

Het gaat om de sectoren:

 • podiumkunsten
 • muziek
 • beeldende kunst
 • architectuur en vormgeving.

De functies die Kunstenpunt ondersteunt zijn:

 • ontwikkeling (ontwikkelen artistieke praktijk)
 • productie (creatie)
 • presentatie (delen met een publiek)
 • participatie (inspanningen i.f.v. actieve deelname aan kunst)
 • reflectie (de reflectie en kritiek op kunst).

De kerntaken van het Kunstenpunt zijn:

 • praktijkondersteuning: een actieve dienstverlening verzorgen op het vlak van deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg omtrent de verschillende functies in de artistieke praktijk, door vorming, begeleiding, kennisuitwisseling en samenwerking
 • veldanalyse: op basis van permanente evaluatie en het daartoe nodige onderzoek een bijdrage leveren aan een continue ontwikkeling van het kunstenveld en het overheidsbeleid ter zake, onder meer door de opmaak van een landschapstekening bij aanvang van elke nieuwe legislatuur
 • actief bijdragen aan de ontwikkeling van de internationale dimensie van de kunsten uit Vlaanderen door internationale communicatie en promotie.

Kunstenpunt besteedt aandacht aan de bevordering van culturele diversiteit. Het ondersteunt ook kunstenaars en kunstenorganisaties op het vlak van kunsteducatie, sociaal-artistiek werk en de participatie van kinderen en jongeren.


Contact

Kunstenpunt
Ravensteingalerij 38, 1000 BRUSSEL
T 02 274 17 60
info@kunsten.be - www.kunsten.be 

 

VAi

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is een centrum voor hedendaagse architectuur. Het heeft als streefdoel om het publiek attent te maken op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, om het maatschappelijke debat omtrent het ontwerp van gebouwen en steden te stimuleren en om kennis over architectuur te verspreiden.

Het is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie omtrent Vlaamse architectuur en actuele ontwikkelingen in het architecturale beleid in Vlaanderen. Als steunpunt voor architectuur biedt het een platform aan voor iedereen die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de architectuurcultuur. Het VAi organiseert tentoonstellingen, lezingen, debatten, architectuurreizen en brengen publicaties uit en coördineren evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en de Dag van de Architectuur.

Bovendien vertegenwoordigt het VAi Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en beschikt het over een netwerk van architectuurinstituten in Europa en wereldwijd.

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) werkt onder de koepel van het VAi. Het CVAa brengt architectuurarchieven en vormgevingserfgoed in kaart, geeft er advies over en wil via publicaties en tentoonstellingen een breed publiek betrekken bij dit erfgoed. 

Contact

Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

postadres Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen

bezoekadres Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Tel.: +32 (0)3 242 89 70 - Fax: +32 (0)3 242 89 79

info@vai.be - www.vai.be

Kunstenloket

Het Kunstenloket geeft informatie en advies aan individuele creatieven met vragen over zakelijke en juridische aspecten van de creatieve activiteit.

Daarnaast verstrekt het Kunstenloket heel wat vorming op eigen initiatief, op vraag voor organisaties en in scholen.  

Contact

Kunstenloket vzw

Sainctelettesquare 19, 1000 BRUSSEL

Tel.: +32 2 204 08 00

Fax: +32 2 204 08 09

info@kunstenloket.be

www.kunstenloket.be