Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Iedereen kan zetelen

Met de databank Iedereen kan zetelen wil de minister van cultuur aan alle geïnteresseerden de kans bieden om zich kandidaat te stellen voor een mandaat binnen een structuur. 

Binnen de cultuursector bestaan heel wat structuren die mee bepalen hoe het aanbod wordt vormgegeven en ingevuld zoals advies- en beoordelingscommissies en raden van bestuur.

Kortom, tal van vrijwilligers zetten zich in Vlaanderen in om het cultuuraanbod mee vorm te geven. Zo hebben ze inspraak in het gevoerde beleid op diverse niveaus. Deze structuren horen een weerspiegeling te zijn van de Vlaamse bevolking.

Stel je kandidaat