Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Afdelingen

De afdeling Kunsten

De afdeling Kunsten is de prioritaire uitvoerder van het kunstenbeleid van de Vlaamse overheid.


De afdeling Cultureel Erfgoed

De afdeling Cultureel Erfgoed staat in voor de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid.


 


Het agentschap Kunsten en Erfgoed (2006-2015)

Kunsten en Erfgoed was een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) van de Vlaamse overheid. Op 1 april 2015 werden de afdelingen van het agentschap opgenomen in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.