Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

College van voorzitters

De voorzitters hebben geen beoordelingstaak en geen stemrecht, maar moeten de beoordeling zelf in goede banen leiden en de continuïteit van de beoordeling bewaken. Het is hun taak om, samen met het secretariaat, toe te zien op de gelijkwaardige behandeling van de dossiers over verschillende aanvraagrondes en tijdelijke commissies heen.

De pool van voorzitters is benoemd voor een periode van vijf jaar, van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2019.


Contactgegevens van de voorzitters
(voor zover zij de toestemming gaven om die te publiceren)

 

Voorzitter

Werkgever/Beroep

Correspondentieadres

E-mail

Jan Boelen

 

 

 

Tijl Bossuyt

Artistiek en zakelijk leider De Veerman

Marialei 25, 2018 Antwerpen

tijl.bossuyt@veerman.be

Etienne Boumans

 

 

 

Els De Bodt

Algemeen directeur HETPALEIS

Hoveniersdreef 118, 3001 Leuven

els@hetpaleis.be

Miek De Kepper

Opdrachthouder Locus vzw

Bergstraat 27, 3360 Bierbeek

miek.dekepper@locusnet.be

Lies Declerck

 

 

lies.declerck@telenet.be

Rafael Heylen

Zelfstandig consultant

Ring 25 0101, 2200 Herentals

heylen.raf@gmail.com

Tine Holvoet

Teamtank

 

tine.holvoet@teamtank.be

Oznur Karaca

 

 

ozinur@yahoo.com

Thérèse Legierse

 

 

thereselegierse@skynet.be

Alex Mallems

 

 

 

Ludo Melis

 

 

 

Stephan Moens

 

 

 

Ann Overbergh

 

Visserij 109, 9000 Gent

ann.overbergh@gmail.com

Rolf Quaghebeur

 

 

rolf@argosarts.org