Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Samenstelling adviescommissie


Het beoordelingsproces wordt opgevolgd door de Adviescommissie kunsten. De adviescommissie heeft als taak om de beoordelingsmethodiek te ontwikkelen en bewaken. De manier waarop de beoordeling door de pool van beoordelaars moet gebeuren, wordt bijvoorbeeld bepaald door de adviescommissie. De adviescommissie spreekt zich niet uit over individuele dossiers.

De adviescommissie is de enige vaste commissie. Haar mandaat startte in november 2014 en loopt voor 5 jaar. De leden zijn:


Bart Demuyt, voorzitter

Bart Demuyt is directeur van AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) en directeur van Alamire Foundation (Studiecentrum voor muziek in de Lage Landen).

Tel: +32 475 399 324


Lara Rogiers

Lara Rogiers studeerde Germaanse Taal- en Letterkunde, Culturele Studies en Media- en Informatiekunde aan de K.U.Leuven. Haar eerste professionele ervaring deed ze op als coördinator van Kunstencentrum Tor (Genk). Sinds 2006 werkt ze bij het Vlaams Fonds voor de Letteren, eerst als stafmedewerker en sinds 2014 als coördinator van de binnenlandwerking. Op dit moment is zij daar verantwoordelijk voor beleidsmatig werk en de opvolgen van subsidiedossiers binnen de volgende domeinen: theaterliteratuur, poëzie en essay, vertalers in het Nederlands, literaire manifestaties en organisaties en de Beroepscommissie. Lara Rogiers is lid van de Raad van Bestuur van fABULEUS vzw, Sarma vzw, Rubber Duck vzw en ze is lid van de algemene vergadering van OPEK vzw. 


Ann Laenen

Ann Laenen is decaan van LUCA Faculteit Kunsten / Bijzondere Faculteit Kunsten KU Leuven. Ze is lid van de Algemene Vergadering H.I.S.K., bestuurslid van Koorlink vzw en vzw LOBK,  voorzitter van C.H.I.P.S. vzw. en lid van de commissie Actuele Kunst van de Associatie KU Leuven.  Ze is expert in kunsteducatie en cultuurcommunicatie. Ze zette in 2009 de stap naar het Hoger Kunst Onderwijs en was voordien actief als consultant educatie/communicatie & nieuwe media, projectleider en interim manager binnen verschillende culturele projecten zowel nationaal als Europees. Ze behaalde in 2007 een PhD in Arts Education aan de University of Leeds

 
Bruno Verbergt

Bruno Verbergt startte zijn professionele loopbaan als artistiek directeur van de Leuvense hedendaagse dansorganisatie Klapstuk vzw en bouwde verder ervaring op in de cultuursector als kabinetschef van de Antwerpse schepen voor cultuur Eric Antonis en als directeur van Antwerpen Open vzw, de onafhankelijke kunstenorganisatie die evenementen als Van Dyck 1999, MODE2001, Rubens2004, Antwerpen Wereldboekenstad 2004 en het festival Zomer van Antwerpen (co-)organiseert.

Hoofdfunctie: gastdocent (deeltijds) cultuurmanagement Universiteit Antwerpen; zaakvoerder IMPECS bvba – management consultancy, training & beleidsadvies.
Nevenfuncties: voorzitter raad van bestuur en algemene vergadering vzw Damaged Goods (Meg Stuart), Brussel; jurylid stedelijk subsidiereglement ‘Kunst maakt de stad’ en ‘Impulssubsidies kunsten’, stad Antwerpen. 


Peter Westenberg

Peter Westenberg is beeldend kunstenaar en artistiek leider van Constant, een onderzoeksgerichte vzw voor kunst en media met een focus op vrije software, copyleft en gender en technologie. Hij is lid van de beoordelingscommissie Audiovisueel van de Vlaamse Gemeenschap en zit in de stuurgroep van het Brussels Kunsten Overleg. 


Hai-Chay Jiang

Hai-Chay Jiang startte haar loopbaan bij BRONKS jeugdtheater met als hoofdtaak realisatie en festivalcoördinatie. Vervolgens werkte ze als
project- en publieksmedewerker bij Art Basics for Children, Het beschrijf/Passa Porta, CIMIC (Thomas More hogeschool), STUK en leidde lange tijd de kunsteducatieve organisatie Artforum vzw.
Zij specialiseerde zich voornamelijk in cultuurparticipatieve praktijken en zetelt onder meer in de adviescommissie letteren en samenleving (Vlaams Fonds voor de Letteren). Op dit moment werkt ze bij de directie Cultuur van de stad Leuven als projectcoördinator.


Marijke Leye

Marijke Leye is hoofd van het team Advies en Ondersteuning bij de Cultuurdienst van de stad Gent en onder meer trekker van het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Van 2002 tot 2007 was zij medewerker sociaal-artistieke praktijken bij Kunst en Democratie en daarvoor vormingswerker bij de voormalige Volkshogescholen Elcker-ik. Van 2012 tot 2015 is zij lid en vanaf december 2014 voorzitter van de beoordelingscommissie sociaal-artistieke werkingen.   


Glenn Magerman

Glenn Magerman is professor economische wetenschappen aan de ULB, visiting professor aan de universiteit van Cambridge en attaché onderzoeker aan de Nationale Bank van België. Hij was visiting scholar aan Stanford University in 2014 op een Fulbright beurs. Glenn is ook oprichter van Otlet Salons, een interdisciplinair literair Salon van de 21e eeuw. Hij heeft verder ook master diplomas in klassieke muziek (Maastricht) en jazz muziek (Antwerpen) en is sinds vele jaren freelance muzikant.


Marijke Vandebuerie

Marijke Vandebuerie was in de periode 1990-2002 achtereenvolgens zakelijk leider en algemeen directeur van de Beursschouwburg in Brussel. Aansluitend werd ze algemeen directeur van de Brusselse geschreven pers: het weekblad Brussel Deze Week, het cultuurmagazine Agenda en de nieuwssite brusselnieuws.be en sinds eind 2013 is ze zakelijk leider bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. Het VAF beheert het Filmfonds, het Mediafonds en het Gamefonds en het economisch fonds Screen Flanders.

Zij is tevens lid van de adviesraad Kunsten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bestuurder van de dansschool P.A.R.T.S. en van Flagey, het Brussels cultuurhuis rond muziek en beeld.


Laurien Saraber

Laurien Saraber is adjunct-directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Ze geeft leiding aan de helft van de organisatie en is verantwoordelijk voor het primaire proces: de subsidieverstrekking aan Amsterdamse culturele organisaties en kunstenaars. Ze begeleidde, eerst als kwartiermaker, vanaf 2015 de transitie van het AFK van een projectenfonds naar een fonds met een budget van ruim 32 miljoen euro per jaar dat nu ook vier- en tweejarige subsidies verstrekt. Daarvoor werkte ze ruim zeven jaar bij het (landelijke) Fonds Podiumkunsten als hoofd beleid & ontwikkeling. Eerder had ze een praktijk als zelfstandig adviseur, onderzoeker en publicist, en werkte ze voor diverse theatergroepen, podia, kunstvakopleidingen en beleidsinstellingen in Nederland. Ze studeerde cultuurwetenschappen en commerciële economie.


Lyne Viskens, secretaris