Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Adviescommissie Cultureel-erfgoed

In het kader van de uitvoering van het Cultureel erfgoeddecreet heeft deze commissie de volgende opdrachten:

  • toezien op een kwaliteitsvolle organisatie van de interne werking van de beoordelingscommissies van het beleidsveld
  • beleidsgericht advies formuleren op basis van de kwaliteitsbeoordeling in de beoordelingscommissies van het beleidsveld
  • kwaliteitsbeoordeling van transversale dossiers als die niet worden behandeld door een beoordelingscommissie.

De minister benoemt minimaal 8 en maximaal 12 leden.

Patrick Allegaert (voorzitter)
Sofie De Caigny (ondervoorzitter)
Bart Demarsin
Ode De Zutter
Jan Dhondt
Iris Kockelbergh
Lothar Casteleyn
Reinoud Van Acker
Eva Van Hoye
Nick Van Uffelen
Leila Zohrie


Secretaris

Wouter Brauns - Tel.: 02 553 06 85


Landschapstekening

De landschapstekening schetst een evolutie van het door Vlaanderen gesubsidieerde cultureel-erfgoedveld in de voorbije vijf jaar. De Adviescommissie maakt daarbij een analyse van die evolutie en geeft aanbevelingen voor de toekomst. 

Naast de uitgebreide landschapstekening (PDF) maakte de Adviescommissie ook een samenvatting van de voornaamste bevindingen (PDF).

In 2015 stelde de adviescommissie een vervolgrapportering (PDF) op waarin ze haar landschapstekening van 2014 actualiseert en aanvult. De belangrijkste punten uit de vervolgrapportering werden door de commissie samengevat: Niet alleen woorden vooral daden (PDF).