Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoed

Voor de beoordelingscommissies, die in het kader van de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet, instaan voor het kwalitatieve, inhoudelijke advies over indelings- en subsidieaanvragen, benoemt de minister:

 • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties
 • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants
 • een pool van tijdelijke leden voor de beoordelingscommissies bestaande uit ten minste acht deskundigen musea, ten minste acht deskundigen culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken en ten minste veertien deskundigen cultureel erfgoed algemeen.


Permanente leden

 • Lothar Casteleyn (voorzitter)
 • Eva Van Hoye (ondervoorzitter)
 • Karim Ettourki
 • Anneke Lippens
 • Isabel Lowyck
 • Yves Segers
 • Martine Vermandere
 • Rony Vissers 


Secretaris 

Marc Bastijns 


Tijdelijke commissieleden projectsubsidies (tweede ronde 2015)

Voor de beoordelingen van de aanvragen voor een projectsubsidie (tweede ronde 2015), wordt de commissie van permanente leden aangevuld met volgende tijdelijke commissieleden:

 • Davy Jacobs
 • Jeroen Janssens
 • Jana Kerremans
 • Liesbet Kusters
 • Sophie Muyllaert
 • Jef Malliet