Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Pool van tijdelijke leden voor de beoordelingscommissies CED

Voor de beoordelingscommissies, die in het kader van de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet, instaan voor het kwalitatieve, inhoudelijke advies over indelings- en subsidieaanvragen, benoemt de minister:

  • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties
  • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants
  • een pool van tijdelijke leden voor de beoordelingscommissies bestaande uit ten minste acht deskundigen musea, ten minste acht deskundigen culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken en ten minste veertien deskundigen cultureel erfgoed algemeen.

Werner Adriaenssens

Jan Bloemen

Sigrid Bosmans

Etienne Boumans

Guy Bovyn

Mariet Calsius

Sofie Clerix

Piet Coessens

Sam Coppens

Kathleen De Blauwe

Ingrid De Meuter

Ingrid De Pourcq

Danielle De Vooght

Brecht Declercq

Jan Devree

David Guilardian

Rebecca Gysen

Davy Jacobs

Jeroen Janssens

Jana Kerremans

Liesbet Kusters

Vik Leyten

Daphné Maes

Joseph Malliet

Virginie Michils

Sophie Muyllaert

Ching Lin Pang

Jo Rombouts

Hilde Schoefs

Dieter Suls

Annelies Thoelen

Kim Van Belleghem

Véronique Van de Kerckhof

Leo van den Berg

Joanna Van der Heyden

Philippe Vandenweghe

Hélène Verreycke

Bert Woestenborghs

Nico Wouters