Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukkenraad

In uitvoering van het Topstukkendecreet adviseert de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed de Vlaamse regering over het beleid inzake het cultureel erfgoed, over de toepassing van het decreet en in het bijzonder over de vaststelling van de lijst en over de toelating om fysische ingrepen op een beschermd voorwerp uit te voeren.

De minister benoemt 9 leden. 

Thomas Leysen, voorzitter

Leen van Dijck, ondervoorzitter

Jan Van der Stock

Catheline Metdepenninghen

Werner Adriaenssens

Anne van Grevenstein-Kruse

Sabine Taevernier

Jan Ceuleers

Gerrit Vanden Bosch 


Secretaris

Ingrid Depoorter - Tel.: 02 553 68 51 - Fax: 02 553 68 43