Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Publicaties

Aanwinstencatalogi Collectie Vlaamse Gemeenschap

In deze catalogi neemt het agentschap alle aankopen, schenkingen en beheersoverdrachten op die in een bepaalde periode zijn gebeurd.

 • Collectie Vlaamse Gemeenschap. Aanwinsten 2002 - 2006

  De catalogus Collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Aanwinsten 2002-2006 biedt niet alleen een mooi overzicht van de kunstwerken die de Vlaamse overheid in deze periode aankocht, maar is ook een instrument voor iedereen die beroepshalve met kunst uit de collectie van de Vlaamse overheid te maken krijgt.

  Reproducties en een exhaustief zwart-wit aankopenoverzicht met bijhorende technische gegevens van de kunstwerken, brengen de recente aankopen voor de kunstcollectie van de Vlaamse Gemeenschap in kaart.

 • Collectie Vlaamse Gemeenschap. Aanwinsten 1999 - 2001

  Het werk bevat beeldmateriaal, identificatiegegevens, een beknopt tentoonstellingsparcours per kunstenaar (tot 2003), een kritische tekst van de hand van Koen Brams en Dirk Pültau en opstelbeschrijvingen voor een deel van de aangekochte werken. 

  Het boek geeft een inzicht in het gevoerde aankoopbeleid. Het bevat de aankopen gerealiseerd op advies van de Beoordelingscommissie Beeldende Kunst, het PMMK Oostende, het S.M.A.K. Gent en het M HKA.

 • Collectie Vlaamse Gemeenschap. Aanwinsten 1996 - 1998
  De catalogus Collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Aanwinsten 1996-1998 biedt een overzicht van de kunstwerken die de Vlaamse overheid aankocht in de periode 1996-1998.

Cahiers

 • Over collecties

  Tijdens het voorjaar van 2010 organiseerden Kunsten en Erfgoed en de steunpunten BAM en FARO een lezingenreeks over collectievorming en aankoopbeleid. Parallel namen we het initiatief voor de publicatie 'Met nieuwsgierige blik - Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen', met als auteur Paul Depondt.

  Het cahier Over collecties (PDF)  bevat de verslagen van de lezingenreeks (of essays geschreven naar aanleiding van een lezing) en vormt een boeiende aanvulling bij de bovengenoemde publicatie.

 • Over collecties²

  In 2011 organiseerden Kunsten en Erfgoed en de steunpunten BAM en FARO een tweede lezingenreeks rond collectievorming en aankoopbeleid. Verschillende vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, Waalse, federale en buitenlandse collectiebeherende instellingen kwamen hun visie geven over het thema. Naast vertegenwoordigers van publieke instellingen kwamen ook vertegenwoordigers van private instellingen of collecties aan bod. Net zoals bij de eerste lezingenreeks bundelden we de verslagen van deze lezingen in een cahier: Over collecties² (PDF).

Met nieuwsgierige blikOm het debat rond collectievorming en aankoopbeleid in de kunsten- en erfgoedsector onder de aandacht te houden, publiceerden het agentschap Kunsten en Erfgoed,FARO en BAM de publicatie Met nieuwsgierige blik – collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen.


Auteur Paul Depondt nam voor de publicatie van al deze specialisten terzake diepte-interviews af, die hij verwerkte tot acht artikels. Het boek werd vormgegeven door Jurgen Persijn.

Met nieuwsgierige blik (PDF, 12 MB)

Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed

Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed (PDF)

U kan een gedrukt exemplaar van deze publicatie aanvragen door een mail te sturen naar Hans van der Linden. 

Cover boek ICE
Cover boek ICE