Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Huidig cultureel-erfgoedbeleid

Tot op heden stuurt de Vlaamse overheid in haar cultureel-erfgoedbeleid aan op:

 • verdere professionalisering
 • kwalitatief behoud en beheer van collecties
 • samenwerking en expertisedeling
 • brede participatie en publiekswerking
 • internationale uitstraling

Daarbij houdt ze rekening met internationale afspraken en beleidskaders, tendensen en standaarden. Vlaanderen heeft voor bepaalde bevoegdheden ook verplichtingen als verdragspartner (bv. UNESCO, Europese Unie) .

Het huidige cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap omvat volgende instrumenten:

 • Ondersteunen van een cultureel-erfgoedveld en het voeren van een complementair beleid met de andere bestuursniveaus (Cultureel-erfgoeddecreet 2012 en uitvoeringsbesluiten; wijzigingsdecreet).
 • Beschermen van sleutelwerken en topstukken (Topstukkendecreet 2003, gewijzigd in 2014, en uitvoeringsbesluiten).
 • Borgen van immaterieel cultureel erfgoed (reglement, inventaris, platform, visienota).
 • Eigen instellingen en Collectie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Afleveren van vergunningen en attesten voor cultuurgoederen.
 • Tegemoetkoming in bepaalde kosten voor internationale uitwisseling (momenteel beperkte doelgroep).